Zobrazit navigaci

Výsledky SCIO testů
Scio testy žáci 5. ročníků rok 2018/2019. Výsledky zde. Grafy zde

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2018/2019. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 5. ročníků rok 2017/2018. Výsledky zde. Grafyzde.

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2017/2018. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 5. ročníků rok 2016/2017. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2016/2017. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 5. ročníků rok 2015/2016. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2015/2016. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 5. ročníků rok 2014/2015. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2014/2015. Výsledky zde. Grafy zde.

Mapa školy 2013 výsledky pro rodiče zde

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2013/2014. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 7. ročníků rok 2012/2013. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2012/2013. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 5. ročníků rok 2011/2012. Výsledky zde. Grafy zde.

Scio testy žáci 9. ročníků rok 2011/2012. Výsledky zde. Grafy zde.