Zobrazit navigaci

Kontakty a informace

Třída Jméno Email Telefon Konzultační hodiny
00. Vedoucí vychovatelka (6. odd.) Pavla Trostová trostova@zsonedbala.cz 385 102 016
01. Vychovatelka 1. odd. Petra Trostová trostovap@zsonedbala.cz 385 102 016
02. Vychovatelka 2. odd. I. Rajzlová rajzlova@zsonedbala.cz 385 102 016
03. Vychovatelka 3. odd. I. Fenerovová fenerovova@zsonedbala.cz 385 102 016
04. Vychovatelka 4. odd. N. Eichingerová eichingerova@zsonedbala.cz 385 102 016
05. Vychovatelka 5. odd. V. Čekič cekic@zsonedbala.cz 385 102 016
07. Vychovatelka 7. odd. J. Nováková novakova@zsonedbala.cz 385 102 016
08. Vychovatelka 8. odd. M. Klímová klimova@zsonedbala.cz 385 102 016
09. Vychovatelka 9. odd. L. Vedralová vedralova@zsonedbala.cz 385 102 016
10. Vychovatelka 10. odd. M. Pavková pavkova@zsonedbala.cz 385 102 016

1. - 7. oddělení 385 102 016,

8., 9., 10. oddělení 606 029 690

Družina je určena pro děti z 1. - 3. tříd, v případě volné kapacity je možno na základě žádosti přijmout žáky 4. a 5. ročníků.

Provoz ŠD

 • ranní: 6.00 - 7.40, příchod nejpozději v 7.15
 • odpolední: 11.40 - 17.00
 • odchod ze ŠD do 13.30, dále až od 15.00, v době 13:30 – 15:00 hod. uzavřena pro činnost s dětmi, v této době není možno dítě vyzvednout
 • 15.00 - 15.30 děti ve svém oddělení, od 15.30 všechny děti v 6. oddělení
 • v případě, že žák odchází v jinou dobu, než je uvedeno na zápisovém lístku, je nutno tuto skutečnost předem oznámit vychovatelce písemně na lístečku, uvést datum, jméno dítěte a podpis zák. zástupce
 • kroužky organizované školou začínají nejdříve ve 14.00 hod, po skončení se žák může vrátit do ŠD
 • po ukončení mimoškolních aktivit není možný návrat žáka do družiny.
 • vyzvedávání žáků probíhá prostřednictvím karty (proti záloze možno zapůjčit v kanceláři školní jídelny) nebo mobilního telefonu (číslo telefonu nutno registrovat v ŠOP). Pro případ výpadku systému, je potřeba znát číslo oddělení, které dítě navštěvuje

Podmínky přijetí do ŠD

 • zápisní lístek
 • zaplacené obědy ve školní jídelně, zakoupený čip na výdej obědů

Placení ŠD

 • školní družina se platí na celý školní rok předem převodem ze Školní pokladny ŠOP, případné dotazy v kanceláři školy u paní Ing. Vašové tel. 385 102 011, 603 252 374
 • cena 150,- Kč/měsíc, platba je účtována, pokud dítě v daném měsíci alespoň jednou využije služeb školní družiny

Doporučení

 • převlečení na ven
 • čip pro ŠJ zavěsit na pásek od klíčů či podobnou tkaničku

Dotazy Vám zodpoví vedoucí vychovatelka paní Pavla Trostová, tel. 385 102 016, 601 101 740

 

Celodružinové akce 2023/2024

Září - "Slavnosti Babího léta" (Vítání nových dětí v ŠD a vzájemné navazování přátelství.)

Říjen - "Štrůdlování" (Pečení z jablíček a písničkování)

Listopad - "Sraz strašidýlek a dýňové slavnosti světýlek" (Výroba z přírodnin)

Prosinec - "Čertí družina a Vánoční veselice" (Čertí rej v maskách, diskotéka)

Leden - "Zimní hrátky" (Tvorba dle fantazie a představy dětí)

Únor - „"Valentýnské radovánky a Masopustní týden" (Barevný týden zakončený karnevalem

Březen - "Odemykání velikonoční zahrady" (Velikonoční cesta s úkoly)

Duben - "Den úsměvů a slet čarodějnic" (Aprílové šprýmování, soutěže v maskách)

Květen - "Den pro mou rodinu" (Překvapení pro rodiče)

Červen - "Vodní svět" (Party spojená s vodou)

Všechny akce budeme pečlivě dokumentovat a fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Po celý školní rok budou v ŠD probíhat "Dny kreativity" (výtvarně-pracovní techniky, pohybové a taneční chvilky, experimenty, hlavolamy, deskové hry)