Zobrazit navigaci

Organizace školního roku

Školní vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022 (28.10. je svátek).

Vánoční prázdniny - budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení za 1. pololetí bude předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny - pondělí 6. března až neděle 12. března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 je státním svátkem.

Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


Ředitelská volna - 18. 11. 2022


Plán akcí 2022/2023

• Pasování prvňáčků – 1.září
• Odpoledne ve školní knihovně – říjen – květen
• Hravě ve škole – (9.tř.- pro 1. třídy) – září
• Abeceda peněz pro 2. a 4. třídy – Česká spořitelna – listopad
• Slavnostní otevření školní knihovny – říjen
• Lampionová průvod – 24. říjen
• Jak se žije na střední škole – 8. listopadu
• Slavnosti slabikáře – listopad
• Vánoční tvůrčí dílny – prosinec
• Den otevřených dveří - prosinec
• Noc s Andersenem – duben
• Kurz plavání, lyžařský výcvik, školy v přírodě, cyklokurz – říjen – květen
• Anglie s výukou – červen
• Výlet do německy mluvících zemí – duben – červen
• Zahradní slavnost – červen
• Loučení s deváťáky – červen


Státní svátky a dny pracovního klidu 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

30. březen - Velký pátek

1. duben - Velikonoční pondělí

1. květen - Svátek práce

8. květen - Den vítězství

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

28. září - Den české státnosti, svátek sv. Václava

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční


Konzultační odpoledne a třídní schůzky 2022/2023

Budou pořádány s ohledem na epidemiologickou situaci. O případném konání budete včas informováni.

22. 9. 2022

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

 (třídní důvěrníci - sborovna 16:15 hod)

24. 11. 2022

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: konzultační odpoledne 16 - 18 hodin

16. 3. 2023

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

(třídní důvěrníci - sborovna 16:15 hod)

25. 5. 2023

1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin

6. - 9. třídy: konzultační odpoledne 16 - 17 hodin

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků bude organizována v červnu. Informaci rodiče obdrží na email zadaný při zápisu.

  SOUTĚŽNÍ SBĚROVÉ AKCE

  • sběr papíru
  • sběr baterií
  • sběr drobných elektrozařízení
  • projekt Věnuj mobil
  • sběr hliníku
  • sběr pomerančové kůry (od 6. prosince - květen)

Na nejlepší jednotlivce čekají pěkné odměny.