Speciální poděkování 9.A

11/04/2024
Základní škola

Touto cestou bychom chtěli speciálně poděkovat třídě 9.A za pomoc při organizaci všech sportovních soutěží probíhajících na naší škole.

A nyní hlavně všem přeji úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy.

Mgr. Tomáš Skolka