Předběžné informace k zápisu do prvních tříd 2024

09/01/2024
Základní škola

Předběžné informace k zápisu 2024

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí 4. 3. - 31. 3. 2024:

A. Vyplněním elektronického formuláře a vytištěním žádosti https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Ve škole od 4. 3. do 31. 3. 2024, Po - Čt po telefonické domluvě na čísle 385 102 011 nebo 603 252 374 (mimo termínu jarních prázdnin 11.3. – 15.3.2024).

C. Vyplnění formuláře žádosti na OŠT

V případě dotazů k vyplnění formuláře se může zákonný zástupce - rodič, obrátit v úředních dnech pondělí a středa od 9 -11 hod. a 13-15 hod. na odbor školství a tělovýchovy paní Lucie Lavičková tel: 386 801 508.

Příjem žádostí ve škole bude probíhat 4. 4. 2024 - 5. 4. 2024. 

Přijímací řízení probíhá do 30 dní od zápisu.

Další informace a podrobnosti budou průběžně doplňovány.

Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy