Ocenění společnosti Scio

bc partner red

Coviddoucovani

profesnik

CVS small

inet4

 

Žákovský parlament je volen jednou ročně. Každá třída má právo zvolit si dva zástupce. Je možno změnit zástupce po předchozí domluvě i v průběhu školního roku. Žákovský parlament se schází 1x měsíčně. O přesném termínu schůzky budou zástupci včas informováni. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka. Žákovský parlament je demokratickým prvkem v životě školy. Jeho cílem je vytvořit informační most mezi žáky a učiteli a vytvořit zpětnou vazbu pro vedení školy. Může se vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky.

Povinnosti člena žákovského parlamentu:

  • účastnit se všech řádných i mimořádných jednání parlamentu, v případě nepřítomnosti se omluvit,
  • zastupovat třídu při řešení problémů,
  • přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky,
  • náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu.
Počet zobrazených článků
1027611

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4