Ocenění společnosti Scio

bc partner red

Coviddoucovani

profesnik

CVS small

inet4

 

vk jihostroj cbsk mg maj cb

Hlavním sportem na naší základní škole je volejbal. Žáci jsou pečlivě vybíráni do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy (dříve „sportovních tříd“). Musí splňovat dvě základní kritéria – fyzická zdatnost a prospěch ve škole na odpovídající úrovni. Chlapci jsou zařazeni do systému struktury klubu VK Jihostroj České Budějovice a dívky do systémů volejbalových klubů ve městě (VK České Budějovice, SK Třebín, SK Hlincovka a další). Děti se nezaměřují pouze na volejbal, ale cílem celého programu je vzbudit u dětí zájem o sport a tělesnou výchovu vůbec. Ti nejúspěšnější z nich jsou dále zařazeni do struktury klubu a pokračují ve specializované přípravě volejbalu. Žáci procházejí prvním výběrem již do první třídy po zápise, kde dle zájmu naplníme vždy jednu třídu. Děti na prvním stupni ZŠ mají v rozvrhu vždy o jednu hodinu pohybových aktivit navíc zaměřenou na míčové sporty, gymnastiku, atletiku, obratnost, tradiční i netradiční sporty. Sportovní přípravu na druhém stupni absolvují žáci už více specializovanou na volejbal. V rozvrhu se zde objevují 2 hodiny sportovních aktivit (volejbalu).

Děti se účastní krajských soutěží a republikových soutěží v minivolejbalu, barevného volejbalu a klasického šestkového volejbalu. ZŠ O. Nedbala je hlavním organizátorem projektu „Minivolejbal do škol.“ Mládežnický volejbal v Českých Budějovicích patří mezi českou špičku v daném odvětví a pravidelně se umísťuje na medailových příčkách republikových finále. Příkladem jsou umístění na 2. místě v republikovém finále základních škol, dvakrát 3. místo a  2. místo na Přeboru ČR starších žáků. Doposud největším úspěchem byl titul Mistrů České republiky ve volejbale starších žáků z roku 2012 a vítězství v Českém poháru žáků v letech  2011 a 2012. Pravidelně jsou ti nejúspěšnější zařazováni do reprezentačních družstev ČR ve všech kategoriích. Asi dosud největším klenotem a absolventem ZŠ je Ondřej Hudeček – bývalý kapitán české reprezentace, dlouholetý hráč nejvyšší francouzské ligy a nyní hráč VK Karlovarsko. Mezi další patří Petr Habada, bratři Pitnerové, Lukáš Dvořák a další. Josef Polák a Marek Šotola se od sezóny 2017/2018 objevují i na soupisce domácího klubu VK Jihostroj České Budějovice. Navíc oba zmínění hráči a Filip Humler  stáli zatím za největšími mládežnickými úspěchy České republiky v historii. Vybojovali titul Mistrů Evropy v kategorii kadetů a získali stříbrné medaile na mistrovství Evropy juniorů. Zúčastnili se též Mistrovství světa v r. 2017, kde obsadili 7. místo.

Ve škole pravidelně probíhají akce spojené s volejbalem – semináře, setkání žáků školy s volejbalovými reprezentacemi ČR či setkání s hráči VK Jihostroj. Vybraní hráči VK pravidelně zahajují školní rok ve výběrových třídách.

Celý systém by nefungoval bez nadšených a zkušených učitelů - trenérů  jako byli  Milan Liška či Jaroslav Školaudy nebo v současnosti jsou Tomáš Fábera a Tomáš Skolka, kteří připravují dětem kromě klasické výuky i program kurzů (vodácký a cyklistický), dny pro sportovní třídy a různé další akce. Na Oskarce vzniklo největší volejbalové sportovní centrum Jihočeského kraje i díky nové hale, která byla slavnostně otevřena v listopadu 2017. 

Počet zobrazených článků
1027627

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4