Ocenění společnosti Scio

bc partner red

Coviddoucovani

profesnik

CVS small

inet4

 

Školní vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022 (28.10. je svátek).

Vánoční prázdniny - budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysavědčení za 1. pololetí bude předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny - pondělí 6. března až neděle 12. března 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 je státním svátkem.

Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončenopátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

Školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začnepondělí 4. září 2023.


Ředitelská volna - 18. 11. 2022


Plán akcí 2022/2023

• Pasování prvňáčků – 1.září
• Odpoledne ve školní knihovně – říjen – květen
• Hravě ve škole – (9.tř.- pro 1. třídy) – září
• Abeceda peněz pro 2. a 4. třídy – Česká spořitelna – listopad
• Slavnostní otevření školní knihovny – říjen
• Lampionová průvod – 24. říjen
• Jak se žije na střední škole – 8. listopadu
• Slavnosti slabikáře – listopad
• Vánoční tvůrčí dílny – prosinec
• Den otevřených dveří - prosinec
• Noc s Andersenem – duben
• Kurz plavání, lyžařský výcvik, školy v přírodě, cyklokurz – říjen – květen
• Anglie s výukou – červen
• Výlet do německy mluvících zemí – duben – červen
• Zahradní slavnost – červen
• Loučení s deváťáky – červen


Státní svátky a dny pracovního klidu 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

30. březen - Velký pátek

1. duben - Velikonoční pondělí

1. květen - Svátek práce

8. květen - Den vítězství

5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

28. září - Den české státnosti, svátek sv. Václava

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční


Konzultační odpoledne a třídní schůzky 2022/2023

Budou pořádány s ohledem na epidemiologickou situaci. O případném konání budete včas informováni.

22. 9. 2022

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

 (třídní důvěrníci - sborovna 16:15 hod)

24. 11. 2022

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: konzultační odpoledne 16 - 18 hodin

16. 3. 2023

1. stupeň: třídní schůzky od 17 hodin

2. stupeň: třídní schůzky od 18 hodin

(třídní důvěrníci - sborovna 16:15 hod)

25. 5. 2023

1. - 5. třídy: třídní schůzky od 17 hodin

6. - 9. třídy: konzultační odpoledne 16 - 17 hodin

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků bude organizována v červnu. Informaci rodiče obdrží na email zadaný při zápisu.

 

 SOUTĚŽNÍ SBĚROVÉ AKCE

  • sběr papíru
  • sběr baterií
  • sběr drobných elektrozařízení
  • projekt Věnuj mobil
  • sběr hliníku
  • sběr pomerančové kůry (od 6. prosince - květen)

Na nejlepší jednotlivce čekají pěkné odměny.

Počet zobrazených článků
1027566

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4