Beseda s bývalými žáky

Beseda s bývalými žáky

06/11/2023
Základní škola

Ani letos jsme neporušili naši tradici, takže nás opět navštívili naši bývalí žáci.  Dorazili ve čtvrtek 2. listopadu v opravdu hojném počtu, aby letošním „deváťákům“ vyprávěli o kladech i záporech svého studentského života. Při zajímavé besedě hovořili o své škole, profesorech, učivu, povinnostech i radostech, které každodenní studium přináší. Také tímto bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat za jejich ochotu.

Beseda byla bezvadná, už se těšíme, až nás v budoucnu při dalším setkání navštíví zase ti „letošní naši deváťáci“.

Mgr. Růžičková – výchovná poradkyně