VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ

VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ

06/11/2023
Základní škola

20. – 22. listopadu 2023

(týká se pouze žáků, kteří se hlásí na střední školy s talentovou zkouškou)

Vážení rodiče a žáci,

zápisové lístky (týká se pouze žáků 9. ročníku, kteří se hlásí na střední školy s talentovou zkouškou, a žáků 5. roč., kteří se hlásí na školy s talentovou zkouškou) si zákonní zástupci vyzvednou u paní tajemnice Ing. Vašové v úředních hodinách kanceláře školy:

PO (20.11.): 7:30 – 15:30

ÚT (21.11.): 7:30 – 16:30

ST (22.11.): 7:30 – 15:30

po předložení platného OBČANSKÉHO či ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU.

Jiný termín (čas) je možné si domluvit předem s paní Ing. Vašovou (38 510 20 11, kancelar@zsonedbala.cz).

Žáci, kterým již bylo 15 let (mají OBČANSKÝ PRŮKAZ), si mohou ZÁPISOVÝ LÍSTEK vyzvednout sami, OBČANSKÝ PRŮKAZ s sebou.

Přihlášky musí být na středních školách odevzdány do 30. listopadu 2023 (opět na střední školy, kde se koná talentová zkouška).

Mgr. Růžičková - výchovná poradkyně