Informace o zápisu do 1. tříd 2023/2024

Informace o zápisu do 1. tříd 2023/2024

16/02/2023
Základní škola


Aktuální informace a postup zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024


Tento zápis se netýká dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na ty se vztahuje  Zvláštní zápis LEX Ukrajina ve dnech 1.6. a 2.6.2023.

Zápis se týká dětí s trvalým pobytem na území ČR, které bydlí v ulicích spádového obvodu školy:

E. Rošického, Generála Klapálka, K Parku, K. Šafáře, Lhenická, Nadporučíka Křečana,

Netolická, O. Nedbala, Plukovníka Malého, Poručíka Vondráška, Prachatická, T. G. Masaryka, Zahradní

části ulic: 

Ant. Slavíčka sudá čísla od č. 16, lichá čísla od č. 15,

Husova tř. sudá čísla od č. 84 do č. 104, lichá čísla od č. 107,

J. Opletala sudá čísla od č. 4, lichá čísla od č. 35,

Na Zlaté stoce sudá čísla od č. 42, lichá čísla od č. 53,

Ot. Ostrčila sudá čísla od č. 10, lichá čísla od č. 9,

U Výstaviště sudá čísla od č. 28, lichá čísla od č. 17,

V. Talicha mimo č. 2, Větrná sudá čísla od č. 34 do č. 66, lichá čísla od č. 3.


Rodiče mají ze zákona povinnost přihlásit dítě ke školní docházce pokud  k 31.8.2023 dosáhne věku 6 let (aktuálně děti narozené do 31.8. 2017). Pokud dítě dosáhne věku 6 let 1.9.2023 a později, jde k zápisu až v příštím roce. K zápisu se musíte dostavit, i když uvažujete o odkladu. 

Pokud jste minulý rok byli u zápisu a byl Vašemu dítěti udělen odklad, musíte k zápisu letos znovu, včetně vyplnění nové žádosti a doložení všech dokumentů.

Ke školní docházce letos budeme přijímat 85 žáků do 4 prvních tříd podle těchto kritérií. Jedna třída bude mít rozšířenou výuku tělesné výchovy, do této třídy proběhne výběr, informace obdržíte u zápisu.


Získání žádosti o přijetí

1. Elektronicky na adrese https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ v období 13.3. – 9.4. 2023


 • žádost vyplnit – vyplňování věnujte náležitou pozornost
 • zvolte správný druh žádosti (přijetí x odklad)
 • v rezervačním systému při vyplňování žádosti si zaregistrujte termín a čas zápisu
 • v případě, že podáváte žádost na více škol, zvolte při tisku žádost se správným označením a adresou školy


2. Osobně na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 Lucie Lavičková tel. 386 801 508, email: lavickovaL@c-budejovice.cz.


3. V ZŠ O. Nedbala 30, České Budějovice, pouze ve dnech zápisu 13. (čtvrtek) a 14. (pátek) dubna 2023, při využití této možnosti není možno využít rezervační systém a Vaše žádosti budou vyřizovány dle časových možností personálu.


Pokud si žádost vyplníte a vytisknete, nemusíte v tomto období školu ani OŠMT magistrátu města kontaktovat.


Příjem žádostí

13.4.2023 čtvrtek v čase 14.00 – 18.00 hod.

14.4.2023 pátek v čase 14.00 – 18.00 hod.

Termín a čas zápisu si zaregistrujte při vyplňování žádosti.

K objektivnímu posouzení školní zralosti je žádoucí přítomnost dítěte u zápisu.


Doklady k zápisu

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ O. Nedbala 30, Č. Budějovice, vyplňujte na https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ nebo viz. získání žádosti výše.
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců (občanský průkaz dítěte, případně bude tato informace ověřena ředitelstvím školy)
 • pokud přicházíte po odkladu, rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce
 • vyplněnou a podepsanou Přílohu k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Pro zdárný průběh zápisu je nutno přinést všechny doklady. Bez těchto dokladů nebude zápis proveden!


Doklady k odkladu školní docházky

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost o odklad školní docházky, tuto žádost lze získat vyplněním na https://zapiszscb.c-budejovice.cz/, k žádosti musíte doložit:
 1. doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Poradenským zařízením je nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (v Českých Budějovicích sídlí na adrese Nerudova 59, tel. 723 392 134 a 727 962 095, formulář na on-line objednání do PPP - https://form.pppcb.cz/zops/. Pouze v případě speciálních potíží kontaktuje zákonný zástupce příslušné speciálně pedagogické centrum. Protože objednací lhůty k těmto vyšetřením bývají zpravidla dlouhé, je vhodné kontaktovat toto zařízení co nejdříve, není nutné čekat na vyplnění žádosti o odklad.


 1. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (tiskopis doc, pdf). Odborným lékařem, způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, toto posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. 


Výše uvedené dokumenty přinesete do školy v termínu zápisu, s sebou vezměte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

Pro případné udělení odkladu, o kterém rozhoduje ředitel školy, je nutné, aby obě doporučení odklad schvalovala. Pokud nestihnete obě doporučení doručit do termínu zápisu, přinesete samotnou žádost, doporučení dodáte později.


Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí

17. 4. – 15. 5. 2023 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci).

Seznamy identifikačních čísel přijatých a nepřijatých žáků budou zveřejněny po ukončení zápisu. Písemné oznámení o přijetí se nevydává (ŠZ §183). Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům do 30 dnů od zápisu.

Pro rodiče přijatých dětí budeme organizovat na přelomu května a června informační schůzku, o termínu budou informováni.


Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí naši školu prohlédnout, ve všední dny mezi 8,00 – 16,00 hod. Doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu. Tel.: 606 040 268, 605 151 483, 606 040 269.


Zábavná prohlídka školy pro děti zde.


Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy


e-mail: skola@zsonedbala.cz

www.zsonedbala.cz