Ocenění

bc partner red

CVS small

inet4

Mgr. Dana Plášilová - speciální pedagog – etoped

Kontakt: tel.: 601 590 195, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:

Pro žáky - možnost o přestávkách nepo po vyučování

Pro rodiče - konzultace možná i v odpoledních hodinách (je vhodné předem domluvit termín)

Kde: čítárna 2. patro v budově 1. stupně, číslo dveří 20

Konzultace jsou určeny pro:

 • zákonné zástupce
 • žáky
 • učitele

V čem může SpPg pomoci žákům, rodičům, učitelům:

 • spec. ped. zajišťuje poradenskou podporu a péči pro žáky s poruchami chování (PCH)
 • zaměřuje se především na prevenci a řešení PCH a s tím související problematiku
 • úzce spolupracuje s odborným zařízením – Střediskem výchovné péče, Dukelská 23A, Č. B., které se zabývá prevencí PCH

SpPg zajišťuje poradenství při řešení:

 • výchovných problémů
 • záškoláctví
 • konfliktních situací doma, ve škole, s vrstevníky, s rodiči
 • pracuje s třídním kolektivem

Na SpPg se může obrátit s problémem žák, rodič i učitel. Problém nemusí vycházet ze školního prostředí. Může se tedy jednat i o problém, který řeší doma rodiče se svými dětmi nebo děti se svými rodiči.

 Co jsou PCH:

poruchy chování – lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností.

Jedince normy chápe, ale neakceptuje je nebo se jimi nedokáže řídit.

Disociální poruchy chování lze zvládnout správnými výchovnými postupy.

Přestupky se mohou objevit v rodinné i školní výchově. Nejčastěji se jedná o neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži. Ve velké většině případů může mít toto chování přechodný ráz.

  Zlozvyky - negativní návyky, které vznikají při určité činnosti a jsou provázeny silnou potřebou (okusování nehtů, vybírání si v jídle, čtení novin při jídle, jídlo v noci, při spaní se nechat držet za ruku, kouření, alkohol, nepořádnost, nedochvilnost, nezodpovědnost, vyvolávání konfliktů s okolím).
 • Neposlušnost, neukázněnost - jedinec nedbá pokynů učitele, rodičů
 • Vzdorovitost - je projevem odporu jedince proti výchovnému působení, které ho omezuje.
 • Negativismus (dítě má tendenci činit pravý opak) může mít 2 podoby:

a) pasivní – odejde v klidu do rohu (nenápadná reakce)  

b) aktivní – nápadná spontánní reakce (nesouhlasná reakce)

 • Lhavost - vědomé a úmyslné zkreslení skutečnosti nebo podání nepravých, nesprávných informací. V závažnějších případech, má-li charakter pomluvy nebo podvodu, přechází v antisociální chování.

Asociální poruchy chování se již odlišují od společenské normy, jsou v rozporu s morálkou. Toto chování má většinou déletrvající charakter, je zaměřeno svými důsledky vůči původci. Jedná se o záškoláctví, toulky, útěky, sebepoškozování, alkoholismus, gamblerství:

 • Záškoláctví - neomluvená nepřítomnost žáka ve škole
 • Útěky a toulavost - nedovolené vzdálení se z domova nebo ze školy (je to záležitost školského věku, zejména v době puberty a může z toho vznikat toulavost)
 • Sebepoškozování (autoagrese) – patří sem drobnější sebepoškozování (předstírání nemoci, drobné demonstrativní řezání, atd.)
Počet zobrazených článků
652449

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4