Ocenění

bc partner red

CVS small

inet4

Mgr. Jaroslava Havrdová – školní metodik prevence

Kontakt: 385 102 034, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: pátek 14.00 – 14.30 (raději po telefonické domluvě)

Kde: Kabinet školního metodika prevence najdete v pavilonu II. stupně v přízemí za počítačovou učebnou.

V čem může školní metodik prevence pomoci žákům, rodičům a učitelům:

-vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům

-pomoc při zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

-spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

-vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (Pedagogicko-psychologická poradna – okresní metodik prevence, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence)

-realizace aktivit školy v oblastech podporujících prevenci negativních jevů (šikana, kyberšikana, užívání škodlivých látek, týrání, sexuální zneužívání...) v rámci Minimálního preventivního programu

-spolupráce s výchovným poradcem a speciálním pedagogem

Počet zobrazených článků
652454

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4