• Sportovci
  Sportovci
 • Budiž světlo
  Budiž světlo
 • Příjem, nahrávka, smeč
  Příjem, nahrávka, smeč
 • Žijeme sportem
  Žijeme sportem
 • Malý chemik
  Malý chemik
 • Škola dětem
  Škola dětem
 • Holky z naší školky
  Holky z naší školky

Ocenění společnosti Scio

bc partner red

Coviddoucovani

profesnik

CVS small

inet4

 

Aktuální informace a postup zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

 

Rodiče mají ze zákona povinnost přihlásit dítě ke školní docházce v roce, kdy dítě k 31.8. dosáhne věku 6 let (aktuálně děti narozené do 31.8.2016). Pokud dítě dosáhne věku 6 let 1.9.2022 a později, jde k zápisu až v příštím roce. Z výše uvedeného vyplývá, že k zápisu se musíte dostavit, i když uvažujete o odkladu.

Pokud jste minulý rok byli u zápisu a byl Vašemu dítěti udělen odklad, musíte k zápisu letos znovu.

Ke školní docházce letos budeme přijímat 85 žáků do 4 prvních tříd podle těchto kritérií. Jedna třída bude mít rozšířenou výuku tělesné výchovy, do této třídy proběhne výběr 12.4.2022 od 14.30 hod. Vstup zadním vchodem do tělocvičny z ul. E. Rošického. Další informace obdržíte u zápisu.

 

Postup

 • rodiče elektronicky vyplní žádost (1.3.2022 – 31.3.2022)
 • s vytištěnou žádostí přijdou k zápisu do školy (7.4.2022 a 8.4.2022)
 • správní řízení (11.4.2022 – 9.5.2022)

 

Získání žádosti

1. Elektronicky na adrese https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ v období 1.3. – 31.3.2022

 • žádost vyplnit – vyplňování věnujte náležitou pozornost
 • zvolte správný druh žádosti (přijetí x odklad)
 • v rezervačním systému si zaregistrujte termín a čas zápisu
 • v případě, že podáváte žádost na více škol, zvolte při tisku žádost se správným označením a adresou školy

 

2. Osobně na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 Mgr. Marcela Pouzarová (tel. 386 801 504) nebo paní Lenka Baldíková (tel. 386 801 502)

 

3. V ZŠ O. Nedbala 30, České Budějovice, pouze ve dnech zápisu 7. (čtvrtek) a 8. (pátek) dubna 2022, při využití této možnosti není možno využít rezervační systém a Vaše žádosti budou vyřizovány dle časových možností personálu.

Pokud si žádost vyplníte a vytisknete, nemusíte v tomto období školu ani OŠMT magistrátu města kontaktovat

 

Příjem žádostí

7.4.2022 čtvrtek v čase 14.00 – 18.00 hod.

8.4.2022 pátek v čase 14.00 – 18.00 hod.

Termín a čas zápisu si zaregistrujte při vyplňování žádosti.

K objektivnímu posouzení školní zralosti je žádoucí přítomnost dítěte u zápisu.

Pro zdárný průběh zápisu je nutno přinést všechny doklady, bez těchto dokladů nebude zápis proveden!

 

Doklady k zápisu

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ O. Nedbala 30, Č. Budějovice, vyplňujte na https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ nebo viz. získání žádosti výše.
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců (občanský průkaz dítěte, případně bude tato informace ověřena ředitelstvím školy)
 • pokud přicházíte po odkladu, rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce
 • vyplněnou a podepsanou Přílohu k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Odklad školní docházky

 • řádně vyplněná a podepsaná žádost o odklad školní docházky, vyplňujte na https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ nebo viz. získání žádosti výše.
 • k žádosti musíte doložit:
 1. doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (tiskopis docpdf)
 2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (tiskopis docpdf)
 • výše uvedené dokumenty přinesete do školy v termínu zápisu, s sebou vezměte občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.
 • pro případné udělení odkladu, o kterém rozhoduje ředitel školy, je nutné, aby obě doporučení odklad schvalovala. Pokud nestihnete obě doporučení doručit do termínu zápisu, správní řízení bude přerušeno do doby, než je doručíte.

ad 1) Poradenským zařízením je nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (v Českých Budějovicích sídlí na adrese Nerudova 59, tel. 723 392 134 a 727 962 095). 

Pouze v případě speciálních potíží kontaktuje zákonný zástupce příslušné speciálně pedagogické centrum. Jejich seznam naleznete zde.

Protože objednací lhůty k těmto vyšetřením bývají zpravidla dlouhé, je vhodné kontaktovat toto zařízení co nejdříve, není nutné čekat na vyplnění žádosti o odklad.

ad 2) Odborným lékařem, způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, toto posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. 

 

Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí:

11. 4. – 9. 5. 2022 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci).

Seznamy identifikačních čísel přijatých a nepřijatých žáků budou zveřejněny po ukončení zápisu. Písemné oznámení o přijetí se nevydává (ŠZ §183). Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům do 30 dnů od zápisu.

Pro rodiče přijatých dětí budeme organizovat na přelomu května a června informační schůzku, o termínu budou informováni.

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí naši školu prohlédnout, ve všední dny mezi 8,00 – 16,00 hod. Doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu. Tel.: 606 040 268, 605 151 483, 606 040 269.

Zábavná prohlídka školy pro děti zde.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                              

www.zsonedbala.cz                                                                   

Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy

O škole

skolaZŠ O. Nedbala je plně organizovaná městská základní škola se sportovním zaměřením. Škola poskytuje základní vzdělání dětem 1. - 9. ročníku. Žáci a žákyně sportovních tříd se věnují volejbalu a moderní gymnastice (spolupráce s VK Jihostroj a SK Máj, oddíl moderní gymnastiky). Škola je umístěna na okraji městské části Čtyři Dvory a je obklopena množstvím zeleně. Na areál školy navazují moderní sportoviště SK Čtyři Dvory, která škola využívá pro svoji výuku.

Základní škola Oskara Nedbala je právní subjekt, samostatná příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Číst více

Jak se žije na Oskarce?

Zaměření výuky

 • hlavní výchovný cíl: vychovat slušného a v rámci možností vzdělaného žáka
 • výuka dle učebních dokumentů ZŠ a ŠVP pro ZV Oskárek
 • rozšířená výuka TV (zaměření na odbíjenou a moderní gymnastiku – spolupráce s VK Jihostroj a SK MG Máj)
 • podpora výuky jazyků a počítačové gramotnosti

Číst více

Školní časopis

logo cakrMilí čtenáři,
díky panu řediteli můžeme psát ČAKR v novém speciálním programu pro tvorbu časopisů. Po odchodu deváťáků vznikla úplně nová redakce školního časopisu ČAKR. Snad se vám bude náš časopis líbit.

Přečtěte si aktuální číslo časopisu (PDF, 52,4 MB).

Další čísla

Počet zobrazených článků
986956

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4