• Sportovci
  Sportovci
 • Budiž světlo
  Budiž světlo
 • Příjem, nahrávka, smeč
  Příjem, nahrávka, smeč
 • Žijeme sportem
  Žijeme sportem
 • Malý chemik
  Malý chemik
 • Škola dětem
  Škola dětem
 • Holky z naší školky
  Holky z naší školky

Ocenění

bc partner red

CVS small

inet4

profesnik

profesnik

 

Nabídka zaměstnání

Základní škola O. Nedbala přijme od 1.9.2021 učitele s aprobací Fyzika na plný úvazek, možnost trvalého pracovního poměru. Informace a nabídky volejte na 605 151 483 nebo email: skola@zsonedbala.cz.

Zápis do prvních tříd bude probíhat elektronicky.

Plakát ke stažení.

Rodiče mají ze zákona povinnost přihlásit dítě ke školní docházce v roce, kdy dítě dosáhne 6ti let věku do 31.8., tedy aktuálně je – li narozeno do 31. 8. 2015. Dosáhne- li dítě 6ti let 1. 9. 2021 a později, dostaví se k zápisu až v příštím školním roce. V tomto případě je možnost požádat o předčasný nástup školní docházky.

Z uvedeného vyplývá, že i v případě, že uvažujete o odkladu pro Vaše dítě, musíte zápis provést. Stejně tak, pokud jste byli u zápisu v loňském roce a byl vašemu dítěti udělen odklad školní docházky, je nutné zápis letos zopakovat.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze získat na internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz. Zde si elektronicky vyplníte a vytisknete žádost. Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Vydání žádosti

 1. V období od 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 je možné získat Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na výše uvedené internetové adrese
 2. Dále je možné vyzvednutí a vyplnění žádosti v ZŠ O. Nedbala 30, Č. Budějovice, a to pouze ve dnech zápisu tj. 8. (čtvrtek) a 9. (pátek) dubna 2021
 3. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné získat na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. č.1/1 Mgr. Marcela Pouzarová
 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠMT magistrátu města kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Příjem žádostí 

 • čtvrtek 8. 4. 2021, 14.00 – 18.00hod.
 • pátek 9. 4. 2021, 14.00 – 17.00 hod.

Způsob předání žádostí bude upřesněn s ohledem na epidemiologickou situaci.

Co vzít k zápisu s sebou

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ
 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
 • pokud epidemiologická situace nedovolí účast dětí u zápisu ještě vyplněnou přílohu žádosti o přijetí s doplňujícími informacemi o dítěti

Odklad školní docházky

Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

Po vyplnění a vygenerování žádosti o odklad získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). POZOR jedná se o žádost o odklad, nezaměnit s žádostí o přijetí.

K vytištěné žádosti musíte doložit

 1. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 2. doporučující posouzení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

ad1) 

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, toto posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

ad2) 

Poradenským zařízením je nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (v Českých Budějovicích sídlí na adrese Nerudova 59, tel. 387 927 153 a 387 927 154). Pouze v případě speciálních potíží kontaktuje zákonný zástupce příslušné speciálně pedagogické centrum. Jejich seznam naleznete na http://www.msmt.cz/file/49514/. Protože však objednací lhůty k těmto vyšetřením bývají zpravidla dlouhé, je vhodné kontaktovat toto zařízení co nejdříve, není nutné čekat na vyplnění žádosti o odklad.

Formuláře pro tato posouzení.

Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí

12. 4. – 11. 5. 2021 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci)

Pokud epidemiologická situace dovolí účast dětí u zápisu, zapisovat se bude v budově školy. Kromě zjišťování školní zralosti bude u dětí se zájmem o zařazení do sportovní třídy následně provedeno testování sportovní výkonosti. Informace obdržíte u zápisu. V letošním roce budeme příjmat děti do 4 prvních tříd v počtu 80 žáků.

Kritéria pro přijetí 

Žáci, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ O. Nedbala 30, České Budějovice, budou v souladu se zněním zákona 561/2004 Sb., § 36 přijati do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022, pokud o to zákonní zástupci požádají. Bydliště žáka je možno doložit buď občanským průkazem dítěte nebo výpisem z matriky. Pokud rodiče doklad nepředloží, škola bydliště ověří na matrice.

Pro žáky, jejichž trvalé bydliště je mimo školský obvod ZŠ O. Nedbala, ředitelství Základní školy O. Nedbala stanovuje tato kritéria pro přijetí do prvního ročníku:

1. Žák je členem oddílu SK Moderní gymnastika Máj České Budějovice nebo VK České Budějovice. Toto členství je doloženo seznamem od sportovního oddílu.

2. Starší sourozenec zapisovaného dítěte je žákem ZŠ O. Nedbala a ve školním roce 2021/2022 bude navštěvovat ZŠ O. Nedbala. Je-li v tomto případě bydliště zapisovaného žáka mimo školský obvod ZŠ O. Nedbala, bude rozhodovat vzdálenost bydliště od školy tak, jak je uvedeno v bodu 3.

3.Vzdálenost domu s trvalým bydlištěm od školy,

 

Pro rodiče přijatých dětí organizujeme  v  květnu – červnu krátkou informační schůzku, na kterou budete písemně pozváni. Termín této schůzky bude rovněž včas zveřejněn na internetu.

 

Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy

 

 

 

O škole

skolaZŠ O. Nedbala je plně organizovaná městská základní škola se sportovním zaměřením. Škola poskytuje základní vzdělání dětem 1. - 9. ročníku. Žáci a žákyně sportovních tříd se věnují volejbalu a moderní gymnastice (spolupráce s VK Jihostroj a SK Máj, oddíl moderní gymnastiky). Škola je umístěna na okraji městské části Čtyři Dvory a je obklopena množstvím zeleně. Na areál školy navazují moderní sportoviště SK Čtyři Dvory, která škola využívá pro svoji výuku.

Základní škola Oskara Nedbala je právní subjekt, samostatná příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Číst více

Jak se žije na Oskarce?

Zaměření výuky

 • hlavní výchovný cíl: vychovat slušného a v rámci možností vzdělaného žáka
 • výuka dle učebních dokumentů ZŠ a ŠVP pro ZV Oskárek
 • rozšířená výuka TV (zaměření na odbíjenou a moderní gymnastiku – spolupráce s VK Jihostroj a SK MG Máj)
 • podpora výuky jazyků a počítačové gramotnosti

Číst více

Školní časopis

logo cakrMilí čtenáři,
díky panu řediteli můžeme psát ČAKR v novém speciálním programu pro tvorbu časopisů. Po odchodu deváťáků vznikla úplně nová redakce školního časopisu ČAKR. Snad se vám bude náš časopis líbit.

Přečtěte si aktuální číslo časopisu (PDF, 18 MB).

Další čísla

Počet zobrazených článků
881035

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4